22 - 23 березня 2018 року відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики і лікування алергічних хвороб та автоімунних станів у дітей», проведена кафедрою педіатрії №1 за безпосередньої участі НМАПО імені П.Л. Шупика та за підтримки Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», присвячена 100-річчю заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

З доповідями на конференції виступили провідний науковий співробітник, головний дитячий алерголог України, д.мед.н. Т. Уманець («Стан надання медичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями в Україні»), завідувач кафедри дитячих і підліткових хвороб, професор Г. Бекетова («Функціональні гастроінтестінальні розлади у дітей: Римські критерії IV»), професор кафедри дитячих інфекцій та дитячої імунології  Л. Чернишова («Роль атопії при рекурентних респіраторних захворюваннях у дітей»), доцент кафедри дитячої неврології та соціальної педіатрії Т. Стеценко («Лімбічні енцефаліти у дітей: сучасні підходи до діагностики та лікування»), доцент кафедри дитячих інфекцій та дитячої імунології А. Бондаренко («Алергічні «маски» первинних імунодефіцитів»).

У конференції взяли участь провідні співробітники київських медичних закладів: завідувач відділенням дитячої пульмонології та алергології, д.мед.н. О. Речкіна (ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України»), завідувач відділом гастроентерології, д.мед.н. М. Денисова (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»).

Широку дискусію викликали доповіді завідувача кафедри педіатрії №1, професора О. Охотнікової, засновані на сучасних міжнародних настановах та власному багаторічному клінічному досвіді. Слід відзначити, що на конференції зробили доповіді на актуальні теми дитячої алергології та ревматології всі співробітники кафедри педіатрії №1. Високу майстерність у викладанні цікавих клінічних випадків виявили молоді вчені – клінічні ординатори та аспіранти.

У роботі конференції взяли участь понад 300 лікарів різних спеціальностей: педіатри, алергологи, пульмонологи, сімейні лікарі, імунологи, ревматологи, лікарі інтерни, аспіранти та клінічні ординатори.

Проведено 4 пленарних засідання, окремо виділено час для доповідей молодих вчених. У межах конференції з результатами наукових досліджень виступили 11 молодих вчених, з яких 6 доповідей - аспірантів, 1 – докторанта, 2 - клінічних ординаторів і 2 магістранта (з них 7 доповідей – молодих вчених кафедри педіатрії №1).

Загалом заслухано та обговорено 35 доповідей, присвячених актуальним питанням патогенезу, клініки, діагностики та лікування алергічних та автоімунних захворювань диференційної діагностики суміжних станів. Наприкінці кожного пленарного засідання проходило жваве обговорення питань, які з’явилися у слухачів під час прослуховування доповідей.

Всім учасникам по закінченню науково-практичної конференції було вручено сертифікати.

За матеріалами конференції видано тематичний номер журналу «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія», тема номера «Алергічна патологія та автоімунні стани: професійний погляд» (2018. - №2(107)).