Друк 

Правила прийому в аспiрантуру

Зміни до Правил прийому до аспірантури та докторантури в 2018 році

Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі і докторантурі

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НМАПО імені П. Л. Шупика

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ У 2018 РОЦІ

1. ОЧНА ДЕННА ФОРМА

2. ОЧНА ВЕЧІРНЯ ФОРМА

3. ЗАОЧНА ФОРМА

 

Положення про клiнiчну ординатуру 2016

Правила прийому в клiнiчну ординатуру

Зарахування в клінічну ординатуру набору 2017 року

Iнформацiя про права та обовязки iноземних громадян

В'їзд в Україну i виїзд з Украiни

Вартiсть навчання

Змiни в законодавствi про порядок перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування iноземцiв

Основнi документи

Перелiк документiв необхiдних для отримання вiзи та посвiдки на проживання

Порядок запрошення на навчання

Правила прийому

Переглянути в PDF

Порядок проходження інтернатури

Завершальною формою підготовки випускників вищих медичних навчальних закладів є інтернатура, після якої присвоюється кваліфікація “лікар(провізор) - спеціаліст” з певного фаху. Без наявності такої кваліфікації фахівець не має права самостійної роботи на лікарських (провізорських) посадах.

Порядок проходження інтернатури визначається Постановою Кабінету Міністрів України N 96 від 27 лютого 1992 року і “Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України”, затвердженим Наказом МОЗ за України N 291 від 19 вересня 1996 року.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі за етапами:

- заочна частина – стажування на базах;

- очна частина – навчання на кафедрах системи післядипломної медичної підготовки; 

Навчання в інтернатурі розпочинається 1 серпня поточного року 

До очної частини інтернатури зараховуються випускники вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів наказами місцевих органів управління медичної (фармацевтичної) служб.

Підставою для зарахування до інтернатури є диплом, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом, довідка про право самостійного працевлаштування або контракт випускника з медичною (фармацевтичною) установою.

Під час проходження заочної частини інтернатури лікар(провізор) - інтерн повинен вести облік виконаної роботи у щоденнику та виконати 5 рефератів за відповідними темами.

Очна частина розпочинається у відповідності з графіком заїзду в залежності від спеціальності.

Умови прийому до інтернатури 2017 р., перелік спеціальностей, вартість навчання та форма онлайн-реєстрації

Переглянути в PDF

Online-реєстрація для навчання в інтернатурі

Переглянути в PDF

Переглянути в PDF

Переглянути в PDF