КРАСНОВ Володимир Володимирович

         доктор медичних наук, професор

            Завідувач лабораторії

   

  Історична довідка

Проблемна науково-дослідна лабораторія з питань післядипломної підготовки лікарів (провізорів) створена згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.1994 р. №50 "Про створення проблемних науково-дослідних лабораторій з питань додипломної і післядипломної підготовки лікарів (провізорів)".

Лабораторія реформована згідно наказів Міністерства охорони здоров'я України:

- від 27.07.1999 р. №185 "Про покладання функцій науково-методичного керівництва та аналізу роботи науково-дослідних лабораторій з питань додипломної і післядипломної підготовки лікарів на ЦМК з ВМО МОЗ України";

- від 21.09.1999 р. №232 "Про подальше створення проблемних науково-дослідних Лабораторій з питань додипломної і післядипломної підготовки лікарів (провізорів) для наукового обґрунтування і формування положень та вимог до системи післядипломної підготовки лікарів (провізорів) у відповідності з реформою охорони здоров'я і вищої медичної освіти в Україні".

Згідно з наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика від 25 січня 2006 р. № 107 Проблемну науково-дослідну лабораторію з питань післядипломної підготовки лікарів (провізорів) передано в структуру наукового навчально-методичного центру дистанційної освіти Національної медичної академії післядипломної освіти.

До роботи в Лабораторії залучаються провідні фахівці НМАПО, які мають великий науковий, педагогічний і практичний досвід роботи.

Загальні положення

Лабораторія є структурним підрозділом Наукового навчально-методичного Центру дистанційної освіти Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Діяльність Лабораторії регламентується Законом України "Про освіту", Указами Президента та Кабінету Міністрів України, що відносяться до законодавчої бази з питань вищої освіти та підготовки кваліфікованих кадрів, наказами Міністерства освіти та охорони здоров'я України, нормативними актами з питань вищої освіти та розпорядженнями адміністрації академії.

Координацію та науково-методичне забезпечення діяльності, аналіз роботи Лабораторії здійснюють Центр дистанційної освіти, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України та навчально-методична рада академії.

Основні завдання Лабораторії

1. Проведення наукових досліджень в галузі післядипломної медичної освіти в системі МОЗ України.

2. Аналіз та вивчення досвіду світових тенденцій розвитку післядипломної освіти з метою їх використання у вітчизняній практиці.

3. Розробка загальних проектів державних стандартів підготовки фахівців різних кваліфікаційних рівнів.

4. Вивчення, узагальнення та подання рекомендацій з впровадження нових технологій навчання та педагогічного досвіду в систему післядипломної освіти лікарів та провізорів.

5. Обмін досвідом між ВМ/Ф/ЗО ІІІ-ІV рівнів акредитації МОЗ України з питань післядипломної освіти.

Основні функції Лабораторії

1. Обмін досвідом між закладами освіти з питань:

- управління якістю медичних послуг і медичної освіти;

- вивчення організації, управління і змісту навчального процесу;

- узагальнення та поширення передового досвіду науково-методичної роботи за матеріалами науково-методичних конференцій, що проводяться МОЗ України;

- подання рекомендацій з удосконалення форм і методів навчального процесу з окремих спеціальностей, удосконалення технологій проведення ліцензійних іспитів;

- реформування системи післядипломної освіти лікарів та провізорів.

2. Участь у розробці моделей державних стандартів післядипломної підготовки лікарів (провізорів) та впровадження їх в практику.

3. Підготовка окремих матеріалів з питань координації діяльності кафедр і підрозділів Академії з урахуванням досвіду інших закладів освіти з науково-методичної роботи, в т.ч.:

- організація, розробка та перегляд типових навчальних програм з урахуванням динамічності процесів, що мають місце в системі післядипломної підготовки кадрів;

- апробація в навчальному процесі новітніх технологій навчання, контролю знань та технологій організації навчального процесу;

- розробка та подання рекомендацій для впровадження в педагогічний процес новітніх технологій навчання та контролю знань;

- проведення міжкафедральних семінарів;

- підготовка матеріалів та участь в роботі опорних кафедр з питань навчально-організаційної та науково-методичної роботи;

- аналіз та використання у процесі навчання досвіду підготовки фахівців провідних вищих навчальних закладів зарубіжжя;

- участь в плануванні та організації роботи з підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів НМАПО імені П. Л. Шупика, встановлення творчих зв'язків з кафедрами та факультетами інших вузів;

- пропаганда наукових знань з педагогіки та психології вищої школи.

4. Дослідження, розробка та впровадження у систему післядипломної медичної освіти нових інформаційних технологій та сучасних засобів передачі та контролю знань:

- впровадження телемедичних, дидактичних та педагогічних технологій;

- організація навчання на робочому місті в режимі off-line;

- розробка електронних навчальних посібників процедурного типу;

- оцінювання валідності тестів;

- підбір інформації щодо принципів організації післядипломної медичної освіти та дистанційного навчання у різних країнах світу;

- обґрунтуванням норм часу для планування і обліку навчально-методичної роботи педагогічних працівників при організації навчання за допомогою дистанційних технологій.

Наукова діяльність

Співробітники лабораторії приймали участь у виконанні сумісної з Інститутом гігієни та медичної екології НАМН України НДР на тему: “Розробка нормативної бази системи безперервного професійного розвитку лікарів для забезпечення високої якості надання медичної допомоги населенню України”.

Було проведено планову НДР на тему "Системно-інформаційна методологія оцінки ефективності та управління якістю медичних послуг і медичної освіти".

Розроблено концепцію оцінки наукових досліджень з урахуванням нових можливостей захисту дисертаційних робіт у форматі відеоконференцзв’язку. Створено оригінальну і принципово нову систему моніторингу виконання наукових досліджень, що дає можливість більш об’єктивно оцінювати їх якість. Отриманий перший позитивний досвід проведення захисту дисертаційних робіт у форматі відео конференції.

Міжнародна діяльність

Робота над проектами:

1. Покращання планування сім'ї і репродуктивного здоров'я в Україні «Разом до здоров'я». Проходить під егідою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і при сприянні Гарвардської школи громадського здоров'я. В рамках проекту було розроблено:

- програму тренінгу фахівців з управляння охороною здоров'я. Програма зосереджена на питаннях управління з використанням Case-методів.

- навчальні матеріали та видано навчально-методичний посібник для викладачів: "Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров`я".

2. Дослідження у напрямку електронної освіти, що пов’язані з технологіями електронного навчання при підтримці Українсько-Швейцарського проекту «Перинатальне здоров’я». Одне з пріоритетних завдань проекту - поліпшення професійного потенціалу українських лікарів через підтримку інноваційних підходів до безперервного професійного розвитку (з наголосом на використання інтерактивних навчальних семінарів і сучасних інструментів дистанційного навчання). Робоча група розробила електронні навчальні посібники за темами: "Багатоплідна вагітність" та "Застосування СРАР".

Участь у виставках, вітчизняних і міжнародних конференціях, форумах, нарадах, засіданнях і семінарах.

Конференції:

- V Науково-практична конференція «Інформаційні технології в охороні здоров’я та практичній медицині» (Київ, 2005);

- Міжнародна науково-практична конференція «Науково-методичне забезпечення інноваційних процесів у вищих навчальних закладах України» (Київ, 2005);

- Навчально-наукова конференція «Інтеграція української медичної освіти в європейський та американський освітній простір» (Тернопіль, 2006);

- Науково-практична конференція «Перші результати та перспективи реформування системи медичної освіти в Україні» (Запоріжжя, 2006);

- Науково-методична конференція з міжнародною участю «Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів» (Київ, 2007);

- Всеукраїнська науково-практична відеоконференція «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2007» (Запоріжжя, 2007);

- Міжнародна конференція з питань навчання із застосуванням технологій E-Learning «ONLINE EDUCA MOSCOW 2007» (Москва, 2007);

- Конференція «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України» (Київ, 2007);

- Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні лікувально-діагностичні технології в акушерській, перинатальній та гінекологічній практиці. Перинатальні інфекції» (Одеса, 2007);

- Підсумкова конференція «Здоров’я матері та дитини: результати Україно-Швейцарської програми» (Київ, 2007);

- Всеукраїнська науково-практична відеоконференція «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2008» (Запоріжжя, 2008);

- Науково-практична відеоконференція «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2008» (Запоріжжя, 2008);

- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сімейна медицина в Україні: Досягнення, проблеми впровадження та перспективи розвитку» (Київ, 2008);

- Науково-практична відеоконференція «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2009» (Запоріжжя, 2009);

- Всеукраїнська навчально-наукова конференція «Проблема інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір» (Тернопіль, 2009);

- Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи» (Тернопіль, 2010);

- Підсумкова Конференція Україно-Швейцарської програми «Здоров’я матері та дитини» (Київ, 2011);

- Конференція з міжнародною участю «Медична та біологічна інформатика і кібернетика: віхи розвитку» (Київ, 2011);

- Навчально-наукова конференція «Сучасна післядипломна освіта: досягнення, проблеми, перспективи» (Харків, 2012).

Засідання, наради, симпозіуми, семінари та з’їзди:

- Шосте засідання Наглядової Ради Україно-Швейцарської програми «Здоров’я матері та дитини» (Київ, 2007);

- Установча нарада Україно-Швейцарської програми «Здоров’я матері та дитини» (Київ, 2008);

- Міжнародний симпозіум «Роль інформаційних та телекомунікаційних технологій в розвитку системи охорони здоров’я» (Базель, Швейцарія, 2008);

- Науково-практичний семінар «Трансформація медицини, медичного знання та освіти: філософські та методологічні аспекти» (Київ, 2008);

- Перший Всеукраїнський з’їзд з міжнародною участю «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» (Київ, 2010);

- Науковий симпозіум з міжнародною участю «Нові технології інтенсивної терапії та виходжування новонароджених із перинатальною патологією» (Київ, 2011).

Виставки:

- Виставка-конкурс «Высокие технологии в образовании» четвертого спеціалізованого форуму «Мир высоких технологий» (Одесса, 2003);

- Выставка-ярмарка промышленных технологий, средств производства, товаров и услуг стран СНГ (Киев, 2003);

- Виставка «Сучасна освіта в Україні – 2004» (Київ, 2004);

- Друга виставка-презентація «Інноваційні технології навчання» (Київ, 2005);

- XIV Міжнародна спеціалізована виставка «Охорона здоров’я 2005» (Київ, 2005);

- Третя виставка-презентація «Інноваційні технології навчання» (Київ, 2006);

- Десята міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2007» (Київ, 2007);

- Виставка «Охорона здоров’я – 2007» (Київ, 2007);

- Виставка-презентація «Інноватика в освіті України» (Київ, 2009);

- Виставка «ІНМЕД-2011» Медичного форуму-2011 (Київ, 2011);

- Виставка "MEDComplEX-2011"Міжнародного медичного форуму-2011 (Київ, 2011);

- Сучасні заклади освіти – 2014 (Київ, 2014).

Опубліковані навчально-методичні посібники

1. Нові технології навчання менеджменту в медицині. Навчальний посібник / Під заг. ред. Ю. В. Вороненка, Н. Г. Гойди, О. П. Мінцера, М. Мітчела. - К. : Книга плюс, 2009. - 416 с.

2. Формалізація медичних даних як перший етап створення інформаційних систем і архетипів при моніторингу хворих з ушкодженнями хребта і великих суглобів, що застосовують апарат "Екзоскелетон" / [О. П. Мінцер, А. О. Попов, А. В. Анісімов, Л. С. Алеєв, Є. О. Осадчий, О. І. Івашківський, Ю. М. Барчина, В. В. Краснов].- Методичні рекомендації. - К., 2009. - 27 с.

4. Програма післядипломної підготовки керівників медичних закладів за спеціальністю «Управління охороною здоров’я». Посібник / [Авторський колектив: В. Ю. Ананьєв, Л. Ю. Бабінцева, В. М. Богомаз, Л. К. Брусаті, В. І. Бугро, Н. Г. Гойда, М. В. Голубчіков, О. П. Гульчій, В. Б. Замкевич, Н. М. Захарова, В. В. Краснов, В. М. Лехан, О. П. Мінцер, В. А. Одринский, Н. М. Орлова, В. М. Пащенко, В. М. Рудий, І. М. Солоненко, Н. Д. Солоненко, А. В. Степаненко] ; під заг. ред. Ю. В. Вороненко, В. Ф. Москаленко, Е. Н. Новічкова // Проект ЄС "Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні. - К., 2009. - 44 с.

5. Управління охороною здоров’я (для післядипломної освіти): Навчально-методичний посібник / [В. Ю. Ананьєв, Л. Ю. Бабінцева, В. М. Богомаз, В. І. Бугро, Н. Г. Гойда, М. В. Голубчіков, О. П. Гульчій, В. Б. Замкевич, Н. М. Захарова, В. В. Краснов, В. М. Лехан, О. П. Мінцер, В. А. Одринский, Н. М. Орлова, В. М. Пащенко, В. М. Рудий, І. М. Солоненко, Н. Д. Солоненко, А. В. Степаненко, В. І. Шуляк] ; під заг. ред. Вороненка Ю.В. – К. : НМАПО, 2010. - 3670 с.

6. СРАР як метод респіраторної терапії новонароджених [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / [Д. О. Добрянський, Т. В. Кончаковська, Ю. С. Коржинський, В. В. Краснов, І. М. Матвієнко, О. І. Чопко, Є. Є. Шунько]; за ред. Д. О. Добрянського, Є. Є. Шунько, Р. О. Моісеєнко. - К: НМАПО імені П. Л. Шупика.- 2010.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги : Pentium ; 64 Mb RAM; OS WINDOWS 9x\NT\ME\XP. — Назва з контейнера.

9. Добрянський Д. О. Використання телемедицини у клінічній практиці: Навчально-методичний посібник / Д. О. Добрянський, О. П. Мінцер, В. В. Краснов. – К. : Українсько-Швейцарська програма «Здоров’я матері та дитини», 2011. – Ч. 1 (для слухача). – 86 с.

10. Добрянський Д. О. Використання телемедицини у клінічній практиці: Навчально-методичний посібник / Д. О. Добрянський, О. П. Мінцер, В. В. Краснов. – К. : Українсько-Швейцарська програма «Здоров’я матері та дитини», 2011. – Ч. 2 (для викладача). – 94 с.

11. Багатоплідна вагітність [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / [Д. Г. Коньков, В. В. Краснов, О. Л. Лук'янович, О. М. Макарчук, А. В. Ткаченко, А. В. Чернов]; за ред. Ю. П. Вдовиченка, Н. Г. Гойди. - К: НМАПО імені П. Л. Шупика.- 2011.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium; 64 Mb RAM; OS WINDOWS 9x\NT\ME\XP.— Назва з контейнера.

12. Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров`я: Навчально-методичний посібник для викладачів / [Ю. В. Вороненко, А .І. Бойко, Н. Г. Гойда, О. В. Грищенко, В. П. Квашенко, В. В. Краснов, В. І. Пирогова, О. Ф. Пімінов, С. П. Посохова, Н. Й. Сало, О. В. Шманько]. – К. : Книга-плюс., 2011. - 192 с.

13. Медична інформатика, кібернетика, педагогіка і психологія в охороні здоров'я та медицині. Уніфікована програма післядипломного навчання лікарів і провізорів / за заг. ред. О.П. Мінцера. – К.; Івано-Франківськ : видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – 322 с. Авторський колектив: Мінцер О.П., Вороненко Ю.В., Бабінцева Л.Ю., Гойко О.В., Краснов В.В., Мохначов С.І., Кодлубовська Т.Б., Жирок М.М.

Контактна інформація:

Адреса: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112,

тел.: (044) 205-49-86

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .