Друк 

Шановні колеги!

 
Ознайомитися з умовами зарахування та календарним планом циклів ТУ, ПАЦ, спеціалізації можна на новому сайті НМАПО імені П.Л. Шупика на сторінці "Безперервний професійний розвиток" (у головному меню "Навчання"): https://nmapo.edu.ua/nv/bpr

 

 

До уваги відвідувачів

Заява Спеціалізація

Заява Стажування

Алгоритм зарахування слухачів

1) путівка НМАПО імені П. Л. Шупика, завірена печаткою органу охорони здоров’я;

2) паспорт і військовий квиток;

3) диплом про вищу медичну (фармацевтичну) освіту та його копія;

4) сертифікат спеціаліста про закінчення інтернатури чи циклу спеціалізації, посвідчення про підвищення кваліфікації та про присвоєння кваліфікаційної категорії;

5) завірена копія трудової книжки;

6) при зарахуванні на передатестаційний цикл необхідно надати довідку з місця роботи про нарахування балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами та відповідні підтверджуючі документи;

7) посвідчення про відрядження.

 

Назва спеціальності та циклів

1

Акушерство і гінекологія 

2

Алергологія 

3

Анестезіологія 

4

Бактеріологія 

5

Вірусологія 

6

Гастроентерологія 

7

Гематологія 

8

Генетика лабораторна 

9

Генетика медична 

10

Геріатрія 

11

Гігієна дітей та підлітків 

12

Гігієна праці 

13

Гігієна харчування 

14

Дерматовенерологія 

15

Дитяча алергологія 

16

Дитяча анестезіологія 

17

Дитяча гастроентерологія 

18

Дитяча гематологія 

19

Дитяча гінекологія 

20

Дитяча дерматовенерологія 

21

Дитяча ендокринологія 

22

Дитяча імунологія 

23

Дитяча кардіоревматологія 

24

Дитяча неврологія 

25

Дитяча нефрологія 

26

Дитяча ортопедія і травматологія 

27

Дитяча отоларингологія 

28

Дитяча офтальмологія 

29

Дитяча патологічна анатомія 

30

Дитяча психіатрія 

31

Дитяча пульмонологія 

32

Дитяча стоматологія 

33

Дитяча урологія 

34

Дитяча хірургія 

35

Дитячі інфекційні хвороби 

36

Дитяча нейрохірургія 

37

Дієтологія 

38

Ендокринологія 

39

Ендоскопія 

40

Епідеміологія 

41

Загальна гігієна 

42

Загальна практика - сімейна медицина 

43

Імунологія 

44

Інфекційні хвороби 

45

Кардіологія 

46

Клінічна біохімія 

47

Клінічна імунологія 

48

Клінічна лабораторна діагностика 

49

Комбустіологія 

50

Комунальна гігієна 

51

Лабораторна імунологія 

52

Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища 

53

Лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища 

54

Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища 

55

Лікувальна фізкультура 

56

Медицина невідкладних станів 

57

Наркологія 

58

Неврологія 

59

Нейрохірургія 

60

Неонатологія 

61

Нефрологія 

62

Онкогінекологія 

63

Онкологія 

64

Онкоотоларингологія 

65

Онкохірургія 

66

Організація і управління охороною здоров'я 

67

Ортодонтія 

68

Ортопедична стоматологія 

69

Ортопедія і травматологія 

70

Отоларингологія 

71

Офтальмологія 

72

Патологічна анатомія 

73

Педіатрія 

74

Проктологія 

75

Променева терапія 

76

Професійна патологія 

77

Психіатрія 

78

Пульмонологія 

79

Радіаційна гігієна 

80

Радіонуклідна діагностика 

81

Ревматологія 

82

Рентгенологія 

83

Рефлексотерапія 

84

Санологія 

85

Спортивна медицина 

86

Стоматологія 

87

Судинна хірургія 

88

Судово-медична експертиза 

89

Судово-психіатрична експертиза 

90

Сурдологія 

91

Терапевтична стоматолоігя 

92

Терапія 

93

Токсикологія 

94

Торакальна хірургія 

95

Трансплантологія 

96

Трансфузіологія 

97

Ультразвукова діагностика 

98

Урологія 

 99

Фізіотерапія 

 100

Фтизіатрія 

 101

Функціональна діагностика 

 102

Хірургічна стоматологія 

 103

Хірургія 

 104

Загальна фармація 

 105

Організація і управління фармацією 

 106

Аналітично-контрольна фармація 

 107

Клінічна фармація  (тільки ТУ)

Для молодших медичних спеціалістів

1.

Стоматологія для молодших спеціалістів з медичною освітою

2.

Для зубних гігієністів

3.

Удосконалення зубних техніків

Заняття проводяться в очній, очно-заочній формі та дистанційно.

Тривалість циклів:

- передатестаційні – 1 місяць (156 годин);

- тематичного удосконалення: 1 тиждень (39 годин), 2 тижні (78 годин), 1 місяць (156 годин), 1,5 місяця (234 години);

- спеціалізації – від 2 до 9 місяців, в залежності від вихідної спеціальності та спеціальності, що набувається;

- стажування – від 1 місяця (156 годин) до 6 місяців (936 годин), в залежності від тривалості перерви у роботі за спеціальністю. 

Навчальний календарний план на 2017 рік

Навчальний календарний план на 2018 рік (проект)

Проспект навчально-виробничого плану циклів спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційних циклів на 2019 рік

Переглянути у PDF