Склад комісії вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності

Голова комісії –  професор Савичук Н. О., проректор з наукової роботи;

Заступник голови – професор Ветютнева Н. О., завідувач кафедри  контролю якості і стандартизації лікарських засобів;

Секретар комісії – Дроздова А. О., завідувач науково-дослідного центру, д.фарм.н., доцент;

Технічний секретар – Смаглюк О.Є., завідувач відділу наукової медичної інформації.

Члени комісії:

 1. Бабкіна Т.М.  –  завідувач кафедри променевої діагностики, д.мед.н., професор;
 2. Башинський О.О. – представник студентського самоврядування, клінічний ординатор кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології;
 3. Білоклицька Г.Ф. – завідувач кафедри терапевтичної стоматології, д.мед.н., професор;
 4. Бурлакова В.І. – завідувач бібліотеки;
 5. Вишнякова О.Б. – завідувач відділу аспірантури та клінічної ординатури;
 6. Горачук В.В.  – учений секретар, професор кафедри управління охороною здоров’я, д.мед.н., доцент;
 7. Горовенко Н.Г.  – завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор;
 8. Давтян Л.Л. – завідувач кафедри фармацевтичної технології та біофармації, д.фарм.н., професор;
 9. Дзюблик І.В. – завідувач кафедри вірусології, д.мед.н., професор;
 10. Зозуля І.С. – завідувач кафедри медицини невідкладних станів, д.мед.н., професор;
 11. Козярін І.П.  – професор кафедри громадського здоров’я, д.мед.н., професор;
 12. Кравчук Л.Г. – завідувач відділом патентно-ліцензійної роботи;
 13. Маньковський Б.М. – завідувач кафедри діабетології, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор;
 14. Марушко Т.В. – завідувач кафедри педіатрії № 2, д.мед.н., професор;
 15. Мінцер О.П. – завідувач кафедри медичної інформатики, д.мед.н., професор;
 16. Мішалов В.Д. – завідувач кафедри судової медицини, д.мед.н., професор;
 17. Новошицький В.Є. – голова ради молодих вчених, асистент кафедри стоматології Інституту Стоматології;
 18. Пиріг Л.А. – професор кафедри нефрології та нирковозамісної терапії, Академік НАМН та чл.-кор. НАН України, професор;
 19. Тріщинська М.А. – завідувач відділу докторантури та організації наукової діяльності, д.мед.н., доцент;
 20. Харченко Н.В. – завідувач кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор.

                    

Асоційовані члени комісії:

 1. Бекетова Г.В. – завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань,  голова комісії з наукової роботи педіатричного факультету, д.мед.н., професор;
 2. Вєсова О.П. – професор кафедри щелепно-лицевої хірургії, голова комісії з наукової роботи Інституту стоматології, д.мед.н., професор;
 3. Завадецька О.П. – доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики, голова комісії з наукової роботи факультету підвищення кваліфікації викладачів, к.мед.н., доцент;
 4. Івахно О. П. – професор кафедри громадського здоров’я, голова комісії з наукової роботи медико-профілактичного факультету, д.мед.н., професор;
 5. Клименко Л.В. – доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, голова комісії з наукової роботи Інституту сімейної медицини, к.мед.н., доцент;
 6. Кондратюк В.К. – професор кафедри акушерства, гінекології та медицини плода, голова комісії з наукової роботи Українського державного інституту репродуктології, д.мед.н., професор;
 7. Сморжевський В.Й.  –  професор кафедри хірургії та трансплантології, голова комісії з наукової роботи хірургічного факультету, д.мед.н., професор;
 8. Чуприна Г. М. – доцент кафедри неврології і рефлексотерапії, д.мед.н., доцент.