Асистент кафедри неврології і рефлексотерапії

  1. Микитей Оксана Миколаївна
  2. mavpen@rsmbler.ru
  3. Освіта: 1998-2004 рр. - Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького
  4. Кваліфікація: кандидат медичних наук, асистент; перша кваліфікаційна категорія за фахом «неврологія» та перша кваліфікаційна категорія за фахом «рефлексотерапія».
  5. Професійна діяльність:

2004-2005рр. - інтернатура на базі кафедри неврології Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського

2006 – 2012рр. працювала на посаді лікаря-невролога Жовківської ЦРЛ

2012-2015рр. - очна аспірантура - Національна медична академія післядипломної освіти  імені  П.Л. Шупика, кафедра неврології та рефлексотерапії, м. Київ

З 2015 р. по теперішній час - асистент кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО  імені П.Л.Шупика, м. Київ

6.Наукова діяльність:

У 2017 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: "Прогностична значущість факторів ризику та клініко-інструментальних показників у хворих з повторним ішемічним інсультом". 14.01.15- нервові хвороби, науковий керівник проф. Свиридової Н.К.

Наукова діяльність присвячена тематиці захворювань центральної та периферичної нервової системи, рефлексотерапії

1) Підручник Рефлексотерапія у з-х томах / за ред Н.К.Свиридової, О.Г. Морозової– К.: 2017. – 600 с.