Інтернатура Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю "Радіологія" протягом 1,5 навчальних роки передбачено: 9 місяців навчання на кафедрах радіології, променевої діагностики та суміжних кафедрах і 8 місяців на базах стажування.

Цикли спеціалізації з фаху „Променева терапія”, „Радіонуклідна діагностика”, „Радіаційна гігієна” – 1 раз на рік (4 місяці, 4 місяці, 2 місяці відповідно).

Передатестаційні цикли з фаху „Променева терапія” (2 рази на рік), „Радіонуклідна діагностика” (1 раз на рік), „Радіаційна гігієна” (1 раз на рік).

Цикли стажування з фаху „Променева терапія”, „Радіонуклідна діагностика”, „Радіаційна гігієна”.

Цикли тематичного удосконалення: «Вибрані питання радіаційної медицини та радіаційної безпеки» (1,5 місяці), «Вибрані питання променевої терапії та радіонуклідної діагностики пухлин окремих локалізацій» (1,5 місяці), «Радіаційний контроль за використанням  джерел іонізуючих випромінювань» (1 міс.), «Додержання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах» (0,5 міс.), «Додержання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах стоматологічного профілю» (0,25 міс.).

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах на циклі «Додержання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах стоматологічного профілю».

План проведення циклів

Кожного року план проведення циклів публікується в журналі "Радіологічний вісник", а також розміщується на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика.

Контингент слухачів:

Цикл тематичного удосконалення: «Вибрані питання радіаційної медицини та радіаційної безпеки» - лікарі лікувального профілю, що здійснюють курацію учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та населення, що постраждало від чорнобильської аварії.

Цикл тематичного удосконалення: «Вибрані питання променевої терапії та радіонуклідної діагностики пухлин окремих локалізацій» - лікарі з радіонуклідної діагностики та променеві терапевти.

Цикл тематичного удосконалення: «Радіаційний контроль за використанням  джерел іонізуючих випромінювань» - лікарі з радіаційної гігієни, що працюють в лабораторних центрах та Управліннях санепідслужби.

Цикл тематичного удосконалення: «Додержання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах» - лікарі-рентгенологи, лікарі з променевої терапії, лікарі з радіонуклідної діагностики, головні лікарі та їх заступники з медичних питань, лікарі з радіаційної гігієни, що працюють в лабораторних центрах та Управліннях санепідслужби.

Цикл тематичного удосконалення: «Додержання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах стоматологічного профілю» - лікарі-рентгенологи, лікарі-стоматологи, головні лікарі стоматологічних фірм та приватних стоматологічних кабінетів та їх заступники.