Кандидат медичних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 1978 року. Зав. секцією радіаційної гігієни, автор більше 100 наукових праць, в т.ч. 7 монографій, посібників і підручників. Основний автор Національного підручника «Радіаційна гігєна». Член Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Радіаційна гігієна». Основний напрям діяльності – радіаційна гігієна, радіаційна медицина, радіаційна безпека. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом.