ЩЕРБІНА Олег Володимирович - завідувач кафедри радіології з 2016 р.

Доктор медичних наук, професор.

Працює на кафедрі з 1997 року.

Автор більше 300 наукових праць, в т.ч. 4 навчальних посібників, монографії та національного керівництва.

Заступник Голови спеціалізованої Вченої ради в НМАПО імені П.Л. Шупика (захист докторських та кандидатських дисертацій з спеціальності «променева діагностика та променева терапія». Член спеціалізованої Вченої ради в Національному інституті раку МОЗ України (захист докторських та кандидатських дисертацій з спеціальностей «променева діагностика та променева терапія» і «онкологія»).

Член Експертної проблемної комісії НМАПО імені П.Л. Шупика «Радіологія, радіаційна гігієна та радіаційна медицина».

Заступник головного редактора журналу «Радіологічний вісник», член редакційної колегії журналів «Променева діагностика, променева терапія» та «Лучевая диагностика. Лучевая терапия». Член Президії Українського товариства фахівців з ядерної медицини.

Основний напрям діяльності – ядерна медицина, ефективний вибір діагностичних зображень в клінічній практиці, променева діагностика в онкоурології. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом.