МЕЧЕВ Дмитро Сергійович.

Доктор медичних наук, професор.

Заслужений діяч науки і техніки України.

В 1993 – 2016 р.р. очолював кафедру радіології. Лауреат премії ім. І. Павлова РАЕН Росії (срібна медаль) за відкриття «Закономерности патогенеза поздних лучевых повреждений мягких тканей организма человека», кавалер ордена і звання «Le Chavalier» Бельгійської академії наук і срібної медалі ім. В.К. Рентгена від Німецької академії природничих наук.

Член Національної комісії радіаційного захисту населення при Верховній Раді України (НКРЗУ), член Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Радіаційна медицина», голова Експертної проблемної комісії НМАПО імені П.Л. Шупика «Радіологія, радіаційна гігієна та радіаційна медицина». Головний редактор журналу «Радіологічний вісник». Автор більше 600 наукових праць, серед яких 9 підручників, 18 навчальних посібників, 13 монографій, національного керівництва. Підготував 5 докторів і 15 кандидатів наук. Член 2-х спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС. Напрям діяльності – радіонуклідна діагностика і радіонуклідна терапія (ядерна медицина). Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом.