Підручник 

 

Променева діагностика /Коваль Г.Ю., Мечев Д.С., Сиваченко Т.П. та ін.; За заг. ред. Г.Ю. Коваль. – К.: Медицина України, 2009. Т.1. – 831 с., Т.2. – 679 с.ISBN 978-966-8796-13-5, ISBN 978-966-8796-14-2.

Радіологія, англ. мова /Ковальський О.В., Мечев Д.С., Данилевич В.П. Вінниця, Нова книга, 2013. – 502 с. ISBN 978-966-382-480-2

Радіологія. Підручник для студентів стомат факультетів ВМНЗ. /Каменецький М.С.,Первак М.Б., Мечев Д.С. та ін. - Донецьк, вид. «Ноулідж», 2013. – 260 с. ISBN 978-617-579-739-6

Радіаційна гігієна. Національний підручник. /Мурашко В.О., Мечев Д.С. та ін. – Вінниця, «Нова книга». – 2013. – 376 с.

ISBN 978-966-382-456-7 t-family:"Times New Roman";mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA;mso-no-proof:yes'> 978-617-579-739-6

Радіологія. (Променева діагностика, променева терапія). /Ковальський О.В., Мечев Д.С., Данилевич В.П. – Вінниця, «Нова книга». – 2013. – 730 с. ISBN 978-966-382-212-2.

Радіологія. Т. 2. Основи променевої терапії. /Каменецький М.С., Первак М.Б., Мечев Д.С. – Донецьк, «Ноулідж». 2014. – 126с. ISBN 978-617-579-562-0.

Навчальний посібник 

Мечев Д.С., Мурашко В.О., Коваленко Ю.М. Застосування джерел іонізуючих випромінювань у медицині та попередження надмірного опромінення персоналу і пацієнтів. – К.: Медицина України, 2010. – 104 с.

ISBN 978-966-8796-16-6.

Радіоімунологічний аналіз в клінічній практиці. /Мечев Д.С., Москалець О.І. та ін. – Київ, Медицина України. – 2014. – 103 с.

ISBN 978-966-8796-27-2

   

Промислові радіаційні аварії з джерелами іонізуючого випромінювання, запобігання та порядок їх розслідування. /Мурашко В.О., Костенецький М.І., Рущак Л.В. – Київ, Поліграф. – 2014. – 78 с.

УДК 614.876 ББК 53.6 М 91.

  Актуальні питання радіаційної медицини у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти /Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Мечев Д.С., Мурашко В.О., Щербіна О.В. та співав. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2017. – 208 с. ISBN 978-617-632-071-5.

 

Монографії

 

Лазар Д.А., Мечев Д.С., Розуменко В.Д., Чеботарьова Т.І. Променева терапія пухлин головного мозку. – К.: Медицина України, 2010. – 170 с.

ISBN 966-8326-62-8.

Макеєв С.С., Мечев Д.С., Розуменко В.Д. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія в діагностиці пухлин головного мозку. – К.: Інтерсервіс, 2012. – 204 с. ISBN 978-966-2465-87-7.

 

Довідник

Бабий Я.С., Рогожин В.А., Шармазанова Е.П. Справочное руководство по медицинской визуализации (директива Европейсокй комиссии). Менеджер проекта к.т.н. Коваленко Ю.Н. – Киев: «Медицина Украины». – 110 с.

 

Керівництва

Клиническая рентген-анатомия (русский язык). /Коваль Г.Ю., Рогожин В.А. и др. Под общ. ред. проф. Коваль Г.Ю. – Киев, «Медицина Украины». – 2014. – 650 с. ISBN 978-966-8796-35-7.

Бабій Я.С., Бортний М.О., Мечев Д.С., Щербіна О.В. та співав. Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження. – К.: Медицина України, 2016. – 78 с. ISBN 978-966-8796-40-1.