Кафедра променевої діагностики проводить консультативно-діагностичну роботу в 9 базових лікувально-профілактичних установах: КЗ КОДА «Київська обласна клінічна лікарня» (професори: Бабкіна Т. М., Бабій Я.С., Медведєв В.Є.; доценти: Бондар Г.М., Гладка Л.Ю., Сахно Т.К.); ДУ «Інститут ядерної медицини і променевої діагностики» НАМН України» (професори Козаренко Т.М., доценти Волик Н.К. і Гордієнко К.П.); Київський міський консультативно-діагностичний центр (доцент Яцик В.І.); Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 (професор Гончар О.А.), ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (доцент Федьків С.В.), ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології і кардіохірургії» МОЗ України (ассистент Ялинська Т.А.), ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова АМН України (професор Чувашова О.Ю.) 

Щорічно професорсько-викладацьким складом кафедри проводяться радіологічні обстеження та клінічні консультації з радіологічної діагностики понад 17000 хворих людей різного віку (рентгенологічні, комп’ютерні і магнітно-резонансні томографічні, а також ультразвукові дослідження з використанням колірного допплерівського картування).