ГАЛИНІ ЮЛІАНІВНІ КОВАЛЬ

90 – річчя доктору  медичних наук професору

Спільнота радіологів України має приємність відзначати 20 грудня 2015 року 90-річчя славної  жінки, лікаря, професора, доктора медичних наук Галини Юліанівни Коваль. Початкові сторінки біографії вона вважає визначальними у власній долі, очевидно тому, що ніколи не забуває краю, де народилася і де пройшло її дитинство. Галина Юліанівна народилася в Одесі, дитинство пройшло  у вінницькому краї, звідки родом батько - Юліан Терентійович Коваль. Шкільні університети пройшла до шостого  класу в Тульчині,  де батько практикував як лікар. Мама - Марія Ісидорівна, теж медичний працівник, була цілком віддана сім`ї, адже підростала  менша сестричка  Леся.

 В передвоєнні роки сім`я  знову повертається до Одеси оскільки батько за конкурсом стає асистентом кафедри гінекології Одеського медичного інституту .  Війна застала сім`ю в Одесі,де в силу обставин залишились в окупації і, беручи участь в партизанському русі, батько зберіг обладнання Одеського онкологічного інституту, який в майбутньому  очолив.   

Галині Юліанівні рано прийшлось подорослішати, адже почалась війна зі всіма її обтяжливими обставинами. Саме в цей період їй попадає до рук листівка художниці Кляйн, яка привертає увагу майбутнього вченого, торкається до струн її надзвичайно чутливої, вразливої душі і не підозрюючи наявність  у себе таланту художника, вона знаходить акварельні фарби, перемальовує ту листівку  і на щастя, незважаючи на час, цей малюнок зберігся до тепер. Підпис під малюнком – 1942 рік, їй 17. Вона малює, важкі воєнні роки, душевні переживання і лише втіха від пензля, де можна висловитись фарбами в кольорі, відтворюючи неповторну красу рідної землі. Вона знову повернеться до мольберту лише у свої 78 років, почне щедро дарувати картини своїм близьким,  учням і друзям.

 

А поки  йшов 1944 рік, вона  стає студенткою медичного факультету Одеського інституту, який з відзнакою закінчує  в 1948р. На п’ятому курсі інституту виходить заміж за студента Одеського морехідного інституту Анатолія Грабовецького, їхній  з чоловіком шлюб був щасливим. Чоловік завжди допомагав словом і ділом, з розумінням ставився до всіх починань. Народження доньки та сина принесло неймовірну радість і щастя у їхній дім.

Після закінчення медичного  інституту Галина Юліанівна два роки  працює рентгенологом в поліклініці водників.  Після вступу в аспірантуру в 1950р  була переведена з Одеси до  Києва в   відділ біофізики  Інституту фізіології та патології, очолюваного  проф. Городецьким О.О, який одночасно керував заснованою ним після війни кафедрою рентгенології інституту удосконалення лікарів. Напрямок робіт професора Городецького стосувався рентгенологічного та радіологічного вивчення фізіологічних процесів організму.  Г.Ю.Коваль запропоновано відповідну тему : «Рентгенкімографічне дослідження серця».  Під час навчання в аспірантурі отримала  променеву хворобу, на  той час в відділі біофізики не були розроблені засоби безпеки при роботі в умовах опромінення. Галина Юліанівна виношувала плани залишитись в науці. Професором Городецьким Олексієм Опанасовичем - завідувачем кафедри  рентгенології (1947-1957 роки)  було запропоновано Галині Юліанівні працювати на кафедрі тоді в Київському  інституті удосконалення лікарів.  В  1956р вона захистила кандидатську дисертацію.  В 1964 році за пропозицією проф. Рубашевої А.Є., наукові дослідження якої були спрямовані на рентгенологічне вивчення морфологічних особливостей патологічних процесів, захистила докторську: «Пахіонові ямки черепа». В 1963р  стала доцентом кафедри. Після смерті проф. Рубашевої А.Є, в 1965 році Галина Юліанівна очолила кафедру рентгенології – наймолодша за віком серед  викладачів інституту.

 Маючи досвід роботи у різних наукових напрямках, з`явилась ідея зусиллями співробітників кафедри поглибити та розробити рентгеноанатомічні та рентгенофізіологічні  ознаки в нормі і при патології, що вилилось в низку робіт, основною з яких стала книга «Клінічна рентгеноанатомія». Загальні зусилля над цією роботою об`єднали весь молодий колектив кафедри. «Клінічна анатомія» вперше вийшла в 1975р і стала настільною книгою для багатьох лікарів-рентгенологів і науковців України та за її межами. На її основі, в зв’язку з відчутною необхідністю, в 2014р була видана книга «Клиническая рентгеноанатомия з основами КТ анатомии», що включала нові дані з комп’ютерної анатомії органів грудної, черевної порожнин і опорно-рухового апарата. Сьогоднішнє територіальне і архітектурне розташування кафедри променевої діагностики є таким завдяки замислам і вмінням Галини Юліанівни.

Дружню атмосферу на кафедрі відчували не лише співробітники і курсанти кафедри, але і всі колеги та пацієнти, що звертались за консультативною допомогою.

 Впродовж багатьох років на кафедрі по понеділках, після лекцій проводилися клініко-рентгенологічні розбори, а щомісяця – конференції. Кафедра в цей період стала магнітом, що притягував до себе лікарів – рентгенологів.  Швидкі темпи розвитку променевих методів діагностики дали поштовх до реорганізації кафедри в кафедру променевої діагностики, на якій  вперше в Україні почали викладати не лише рентгенологію, але і комп’ютерну, магнітно-резонансну і ультразвукову діагностичну томографію.

Як результат багаторічного колективного наукового і  педагогічного досвіду співробітників кафедри, кожен з яких став провідним фахівцем, у  1998 р. був написаний, а 2009 р перевиданий двотомний підручник з променевої діагностики, що не мав  аналогів на теренах СНД.  Ці  двотомні видання вже стали надбанням історії і отримали схвальні відгуки і рецензії не тільки в Україні, а і далеко за її межами.  В зв’язку з прогресуючим розвитком нових напрямків променевої діагностики та розширенням знань та діагностичних можливостей,  виникла необхідність в новому її виданні у вигляді тритомника Лекції – це діалог з аудиторією, продуманий до дрібниць і кожного  разу у слухачів виникає бажання знову і знову повернутись і заглибитись у країну – знань, яку творить Галина Юліанівна.

  З - під пера і під редакцією Галини Юліанівни вийшла не одна монографія, підручник, вихована ціла плеяда учнів,  кандидатів наук, докторантів і професорів. Та і сьогодні невгамовна Галина Юліанівна творить і застати її можна завжди  працюючою за комп’ютером або за мольбертом.

МНОГІЇ ЛІТА, ГАЛИНО ЮЛІАНІВНО !!!

VIVANT PROFESSORES

З найкращими, найщирішими побажаннями

завідувач та колектив кафедри променевої  діагностики