Кандидат педагогічних наук (2003), доктор філософських наук (2012), доцент (2008), старший науковий співробітник (2009), професор (2014), Заслужений працівник освіти України (2015)

З вересня 2016 року – професор кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права.

У 1987 році закінчила Красноярський державний педагогічний інститут, спеціальність – історія, суспільствознавство, основи держави і права.

Трудову діяльність почала учителем історії в школі (1987), а науково-педагогічну – з 1989 року асистентом кафедри історії і політичної соціології Красноярського державного медичного інституту (1989–1992). Працювала старшим викладачем, доцентом кафедри суспільних дисциплін КМУ УАНМ (1999-2005), доцентом кафедри історії освітньо-виховних систем і технологій НПУ імені М.П.Драгоманова (2005-2007), доцентом, професором кафедри гуманітарних дисциплін ВІТІ НТУУ «КПІ» (2008-2014).

З 2000 року навчалась у аспірантурі Інституту вищої освіти НАПН України за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Протягом 2003-2007 років обіймала посаду вченого секретаря Інституту вищої освіти НАПН України, а з 2007 року – посаду вченого секретаря НПУ імені М.П.Драгоманова.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію з педагогічних наук на тему: «Формування комунікативної культури у студентів медичних закладів освіти у процесі вивчення психолого-педагогічних дисципліні», а в 2012 році – докторську дисертацію зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти на тему: «Націотворчий потенціал української освіти в умовах глобалізації».

Автор понад 130 публікацій, у тому числі 5 монографій (одноосібних і в співавторстві), 9 навчальних посібників (одноосібних і в співавторстві).

З 2004 року є членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатських) дисертацій з педагогічних та філософських наук. З 2015 року член спеціалізованої вченої ради Д 26.056.21 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій в НПУ імені М.П.Драгоманова.

Член редакційної колегії фахового часопису «Філософія освіти», наукового віснику «Гілея» та наукового часопису «VERSUS».

Сертифікований консультант по роботі з інформаційним ресурсами Thomson Reuters для наукових досліджень.

Підготувала 9 аспірантів у галузі педагогічних та філософських наук, є науковим керівником 4 аспірантів і 1 докторанта.

Наукові інтереси: основні парадигми модернізації медичної освіти, філософія медичної освіти, основи психолого-педагогічної підготовки викладача вищої школи, розвиток комунікативних компетентностей лікаря.

Відзнаки: Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2015), Подяка Президента України (2010), Подяка міського голови (2015), Знаки «Відмінник освіти» (2005), «Знак Пошани» (2013), Орден Святої великомучениці Варвари (2011), Медалі «За наукові досягнення» (2009), «Михайло Драгоманов» (2010), «Григорій Сковорода» (2011), «За жертовність і любов до України» (2015), Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України (2002), Національної Академії педагогічних наук України (2009), Інституту вищої освіти НАПН України (2008), Державного комітету України у справах національностей і релігій (2009).