1. Мікроциркуляція в судинах стінки варикозно змінених вен нижніх кінцівок при дії  склерозуючої піни. Тітова Ю.П., Іркін І.В., Заріцька В.І. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології».- Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. С.164-166.
  2. Морфологічні особливості поліпів ендометрію, які виникли внаслідок запалення у пацієнток репродуктивного віку. Тімоніна Т.В., Іркін І.В., Заріцька В.І., Сільченко В.П. Здоров’я жінки. №4(60). 2011. С 165-166.
  3. Морфологічні особливості  стану ендометрію у пацієнток репродуктивного віку з безпліддям з використанням методу гістероскопії. Т.В. Тімоніна, І.В. Іркін, В.І. Заріцька, П.П. Снісаревський. Збірник наукових праць НМАПО ім. П.Л.Шупика. Випуск 20. Книга 3. Київ, 2011. С. 185-191.
  4. Морфологічні критерії обґрунтування оперативної тактики лікування хворих на контрактуру Дюпюітрена. Шатрова К.М. Клінічна хірургія. №9. 2011. С. 66-68.
  5. Аналіз частоти виникнення легеневих ускладнень про гострих порушеннях мозкового кровообігу. Кричкевич В.А., Руденко С.О. Український науково-медичний молодіжний журнал. Спеціальний випуск №1. 2012. С. 230.
  6. Ретроспективний аналіз структурних змін головного мозку в ранні строки внутрішньочерепного нетравматичного крововиливу та прогнозування перебігу захворювання. Шамаєв М.І., Руденко С.О., Читаєва Г.Є., Сільченко В.П., Андрєєв С.А., Малишева Т.А. Український нейрохірургічний журнал. №2. 2012. С.44-52.
  7. Причини летальності хворих з це ребро-васкулярними хворобами, оперованих з приводу артеріальної аневризми та артеріально-венозної мальформації. Руденко С.О. Запорізький медичний журнал. 2012 (70). С. 24.
  8. Оптимізація флебосклерозуючого лікування варикозної хвороби на основі морфологічних та ультразвукових даних. Паламарчук В.І, Ходос В.А., Заріцька В.І. Матеріали IV з’їзду судинних хірургів і ангіологів України за міжнародною участю. М. Ужгород, 12-14 вересня 2012 року, С. 191.
  9. Легеневі ускладнення при хірургічному лікуванні нетравматичних внутрішньо мозкових крововиливів. Яковенко Л.М., Руденко С.О., Читаєва Г.Є., Малишева Т.А. Тези доповідей. Конференція нейрохірургів України «Досягнення нейрохірургії останнього десятиріччя». – Київ, 26-27 вересня 2012 року. С. 63.
  10. Клініко-морфологічні відмінності спонтанних перфорацій шлунково-кишкового тракту від перфоративних некротичних ентероколітів у новонароджених. Шатрова К.М. Матеріали XIV конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Донецьк-Київ-Чікаго, 2012. С.102-103.
  11. Морфологічні зміни в стінці вени при мікропінній склеро хірургії варикозної хвороби. Іркін І.В., Ходос В.А., Заріцька В.І., Тітова Ю.П. Патологія. №2(25). 2012. С. 84-87.