Кафедра співпрацює з іншими кафедрами НМАПО імені П. Л. Шупика за тематикою, затвердженою МОЗ України.

За період 2009-2010 рр. виконано НДР:

1. Кафедри хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика «Морфологічні зміни в м’язово-апоневротичних тканинах черевної стінки в області  імплантації різних трансплантантів при різних способах герніопластики». В експерименті та в клінічних дослідженях.

2. Кафедри хірургії та проктології НМАПО імені П. Л. Шупика. «Морфологічні зміни у м’язово-апоневротичних тканинах черевної стінки при ускладненнях, які пов’язані з алопластикою».

3. Кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика. «Морфологічні зміни стінки вен при склерохірургії з використанням склерозуючої речовини».

4. Кафедри акушерства і гінекології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика. «Дослідження послідів при хронічній плацентарній недостатності». «Дослідження послідів при багатоплідній вагітності». 

На даний період виконуються НДР: 

1. Кафедри хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика «Алопластика складних дефектів черевної стінки». В експерименті та в клінічних дослідженях. Проводиться патоморфологічне дослідження та вивчається структурний стан м’язово-апоневротичних тканинах передньої черевної стінки в експерименті на крисах та в клінічних умовах у  хворих із грижами та встановлюється роль місцевих морфологічних факторів в патогенезі дефектів черевної стінки.

2. Кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика. «Морфологічні зміни стінки вен та стан внутрішніх органів в експерименті при склерохірургії з використанням склерозуючої речовини».

3. Кафедри акушерства і гінекології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика. «Дослідження послідів при хронічній плацентарній недостатності». «Дослідження послідів при багатоплідній вагітності». 

Співробітниками кафедри опубліковано  11 наукові праці, з них: статті в ВАК виданнях – 11 

Патент на корисну модель №69907 “Спосіб визначення оптимальної концентрації препарату «Склеровейн» для пінної склеро облітерації стовбурових підшкірних вен”. 

 

Підготовка клінічних ординаторів та аспірантів.

Кафедра проводить підготовку ординаторів (в т.ч. – іноземних) та аспірантів згідно з планом, затвердженим МОЗ України.

Аспірант Тітова Юлія Павлівна виконує кандидатську дисертацію „Патоморфологічна характеристика венозних судин при їх індукованому склерозуванні”.

Термін виконання – 2011 – 2015 р.р. 

Заочний аспірант Тімоніна Тетяна Віталіївна виконує кандидатську дисертацію „Комплексна морфологічна діагностика патології ендометрію у жінок з безпліддям”.

Термін виконання – 2010 – 2014 р.р. 

Асистент Руденко Світлана Олександрівна виконала кандидатську дисертацію „Морфологічна характеристика пневмоній при церебральних гематомах”.

Термін виконання – 2013 р.р.