Кафедра виконує науково-дослідну роботу на тему: «Наукове обґрунтування сучасної патоморфологічної діагностики та встановлення клініко-морфологічних відповідностей при різних захворюваннях»

 (№ державної реєстрації 0116U007906, дата реєстрації 11.11.16.).

Керівник НДР: завідувач кафедрою, доктор медичних наук, професор О. О. Дядик.

Термін виконання: 2016–2020 рр.

Мета НДР: Визначити критерії застосування комплексу сучасних патоморфологічних методів діагностики та виявити зв’язок клінічних даних з патоморфологічними результатами для покращення діагностики та лікування різних захворювань.

Основним пріоритетним напрямком роботи кафедри є розробка та впровадження сучасних патоморфологічних методів діагностики різних захворювань.

Кафедра співпрацює з кафедрами хірургії та проктології, загальної та невідкладної хірургії, акушерства та гінекології №1 за угодами про наукову співпрацю  та  іншими кафедрами НМАПО імені П. Л. Шупика за тематикою, затвердженою МОЗ України.