ДЯДИК Олена Олександрівна, доктор медичних наук, пофесор, завідувач кафедри.

Закінчила Донецький державний медичний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «лікувальна справа». У 1993 році захистила кандидатську дисертацію. У 2006 р. захистила докторську дисертацію. З квітня 2016 р.  по теперішній час працює на посаді завідувача кафедри патологічної та топографічної анатомії НМАПО імені П.Л. Шупика.

Дядик О. О. - досвідчений педагог, лікар вищої категорії, має спеціалізацію з дитячої патологічної анатомії.

Дядик О. О. – співавтор 4 навчальних посібників (двох з грифом МОН України), методичних рекомендацій для студентів та лікарів-інтернів. Брала участь у створенні банку ліцензійних тестових завдань для екзамену «КРОК-1» українською та англійською мовами. Володіє найсучаснішими методами морфологічних досліджень, у тому числі імуногістохімічними й електронномікроскопічними.

Автор/співавтор 220 друкованих наукових праць. Під керівництвом Дядик О.О. захищено 4 кандидатські дисертації. 

Дядик О.О. - член спеціалізованої вченої ради Д 17.600.04 (Запоріжжя), Д.21.613.03 (Київ).

Голова експертної проблемної комісії НМАПО  «Патологічна анатомія та судова медицина».

Член редакційних рад журналу «Патологія», «Нирки».

Член клініко-експертної комісії МОЗ «Про рганізацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговавання».

Член групи експертів МОЗ України за напрямком «Патологічна анатомія та судово-медична експертиза».

Член європейського та українського клубу панкреатологів.