Ліпкан Георгій Миколайович

Закінчив Київський державний інститут імені О.О.Богомольця, лікувальний факультет (1962).

Має вищу кваліфікаційну  категорію зі спеціальності «Клінічна лабораторна діагностикая», доктор медичних наук, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики.

З 1962 року працював молодшим науковим співробітником в Українському науково-дослідному санітарно-хімічному інституті МОЗ УСРС. 1964-1966 аспірант НДІ фармакології та токсикології. В 1967 році отримав звання кандидата медичних наук. 1966-1970 - молодший науковий співробітник  Українського науково-дослідного санітарно-хімічного інституту МОЗ УСРС. 1970-1974 роки – асистент кафедри клінічної лабораторної діагностиик КМАПО імені П.Л.Шупика.1974-1978 роки працював доцентом кафедри. З 1978 року завідувач лабораторією вивчення лікувальних властивостей амінокислот Київського інституту гематології та переливання крові МОЗ України. З 1985 року – заступник директора з наукової роботи Київського інституту гематології та переливання крові МОЗ України, а з 1990 року – завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики КІУЛ. В 1992 році отримав атестат професора.

1985-1990 – головний позаштатний спеціаліст з клінічної лабораторної діагностики МОЗ України. Має відзнаку «Отличник здравохранения».

Приймає участь у консультуванні лікарів та пацієнтів, на клінічній базі та поза нею, з питань проведення та трактування результатів лабораторних досліджень та питань зовнішнього та внутрішнього контролю якості.

         Член професійної асоціації – Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

         Має двох учнів доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики к.мед.н. Олійник О.А. та к.мед.н. Коновалову В.С.

Авторпонад 300 наукових робіт, 8 монографій, 10 авторських свідоцтв, 6 патентів.

Член редколегії журналу «Лабораторная діагностика.Восточная Европа».

Викладацька діяльність - проведення лекційних, практичних та семінарських занять на циклах Інтернатура, Спеціалізація, Предатестаційні цикли та цикли Тематичного удосконалення зі спеціальності «Клінічна біохімія» та «Клінічна лабораторна діагностика».