Мета Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика полягає в підготовці висококваліфікованих спеціалістів майбутнього. Підґрунтям її досягнення є поступальний розвиток Академії як інноваційного освітньо-науково-медичного центру України, що відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001/2015 забезпечуватиме:

- підготовку та безперервний професійний розвиток конкурентоздатних фахівців, готових до практичної реалізації новітніх технологій;

- проведення наукових досліджень на сучасному (інноваційному) рівні та впровадження результатів у практику;

- надання висококваліфікованої медичної допомоги на клінічних базах та участь в управлінській діяльності щодо її поліпшення.

Історія академії
Академія зараз
Видатні постаті
Перспективи розвитку