ГЕРОЇ УКРАЇНИ 

 КОЗЯВКІН Володимир Ілліч

 член – кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор,  заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України

 

 АКАДЕМІКИ НАН ТА НАМН УКРАЇНИ 

 ВОРОНЕНКО Юрій Васильович

 академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, лауреат  Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і  техніки України

    

 КОВАЛЕНКО Володимир  Миколайович

 академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч  науки і техніки України

 

 ПИРІГ Любомир Антонович

 академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних  наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

 ТРОНЬКО Микола Дмитрович

 академік НАМН України,  член – кореспондент НАН Українидоктор  медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і  техніки, заслужений діяч науки і техніки України                              

 ФЕЩЕНКО Юрій Іванович

 академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, лауреат  Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діячі науки і  техніки України

 ЧЛЕНИ-КОРЕСПОНДЕНТИ НАН ТА НАМН УКРАЇНИ 

 СЕРГІЄНКО Микола Маркович

 член – кореспондент НАН та НАМН України, доктор медичних наук,  професор, заслужений діяч науки і техніки України

 

 

 ВДОВИЧЕНКО Юрій Петрович

 член – кореспондент НАМН України, доктор медичних наук,    професор,  лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений лікар  України

 

 ВОЗІАНОВ Сергій Олександрович

 член – кореспондент НАМН України, доктор медичних наук,
професор, лауреат Державної премії України галузі науки і техніки

 

 ГОРОВЕНКО Наталія Григорівна

 член – кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор,  заслужений діяч науки і техніки України

 

 ГУБСЬКИЙ Юрій Іванович

 член – кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор,  заслужений діяч науки і техніки України

 

 

 КАМІНСЬКИЙ В’ячеслав Володимирович

 член – кореспондент НАМН України, доктор медичних   наук, професор,  лауреат Державної премії України в галузі  науки і техніки, заслужений  лікар України

 

 КОЗЯВКІН Володимир Ілліч

 Герой України, член – кореспондент НАМН України, доктор медичних наук,  професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної  премії України

 

 

 МАНЬКОВСЬКИЙ Борис Микитович

 член - кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор,  заслужений діяч науки і техніки України, 

 МИХАЛЬЧЕНКО Микола Іванович

 член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України

 

 

 ПРОДАНЧУК  Микола Георгійович

 член - кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор,  заслужений лікар України, 

 

 ПОЛІЩУК Микола Єфремович

 член – кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор,  лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч  науки і техніки України

 

 ПОЛЬКА Надія Степанівна

 член-кореспондент НАМН України,доктор медичних наук, професор

 

 СОКОЛОВ Юрій Миколайович

 член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

 

 

 ТАТАРЧУК Тетяна Феофанівна

 член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор,  заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії в галузі  науки і техніки України

 

 ТОДУРОВ Борис Михайлович

 член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

 

 ХАРЧЕНКО Наталія Вячеславівна

 член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор,  заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України,

 АКАДЕМІКИ АН ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Академік НАМН України, професор Вороненко Ю. В.
Професор Гойда Н. С.
Професор Зозуля І. С. 

ЛАУРЕАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Професор Багіров М. М.
Член-кореспондент НАМН України, професор Вдовиченко Ю. П.
Професор Владимиров О. А.
Професор Возіанов С. О.
Академік НАМН України, професор  Вороненко Ю. В.
Професор Гойда Н. Г.
Професор Зозуля І. С.
Доцент Зукін В. Д. 
Професор Жук С. І.
Член-кореспондент НАМН України, професор  Камінський В. В.
Професор Козинець Г. П.
Член-кореспондент НАМН України, професор Козявкін В. І.
Професор Макаров А. В.
Професор Ничитайло М. Ю.
Професор Полінкевич Б. С.
Академік НАМН України, член-кореспондент НАН України,Пиріг Л. А.
Член–кореспондент НАМН України Поліщук М. Є.
Професор Поляченко Ю. В.
Професор Радзіховський А. П.
Професор Рощин Г. Г.
Член-кореспондент НАН та НАМН України Сергієнко М. М.
Професор Сморжевський В. Й.
Професор Стаднюк Л. А. 
Професор Судома І. О.
Член-кореспондент НАМН України, професор Татарчук Т. Ф.
Професор Тодуров І. М.
Академік НАМН України,  член – кореспондент НАН України Тронько М. Д.
Академік НАМН України, професор  Фещенко Ю. І. 

ДЕРЖАВНА ПРЕМІЯ: Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла та носа

Співробітники НМАПО імені П. Л. Шупика:

1. КОСАКОВСЬКИЙ Анатолій Лук’янович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

2. АБИЗОВ Рустем Адільович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

3. ШКОРБОТУН Володимир Олексійович - доктор медичних наук, професор кафедри оториноларингології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

4. БОЖКО Наталія Вікторівна  - кандидат медичних наук, асистент кафедри оториноларингології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

5. ШКОБА Ярослав Васильович - кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №686/2015 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року

ЗАСЛУЖЕНІ ДІЯЧІ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ

Професор Абизов Р. А.
Професор Багіров М. М.
Професор Білоклицька Г. Ф.
Академік НАМН України, професор  Вороненко Ю. В.
Професор Гайдукова С. М.
Професор Герцен Г. І.
Професор Головченко Ю. І.
Член-кореспондент НАМН України, професор Горовенко Н.Г.
Член – кореспондент НАМН України, професор  Губський Ю. І.
Професор Зозуля І. С.
Професор Калюжна Л. Д.
Академік НАМН України, професор Коваленко В. М.
Професор Козинець Г. П.
Член-кореспондент НАМН України, професор Козявкін В. І.
Професор Мечев Д. С.
Член-кореспондент НАМН України, професор  Михальченко М. І.
Професор Мінцер О. П.
Професор Мясоєдов  Д. В.
Професор Павленко О. В.
Академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, професор Пиріг Л. А.
Член-кореспондент НАМН України, професор  Поліщук М. Є.
Професор Радзіховський А. П.
Член-кореспондент НАМН УкраїниТатарчук Т. Ф.
Професор Тимофєєв О. О.
Академік НАМН України,  член – кореспондент НАН України Тронько М. Д.
Академік НАМН України Фещенко Ю. І.
Член-кореспондент НАМН України, професор  Харченко Н. В.
Професор Чуприков А. П.
Професор Шунько Є. Є. 

ЗАСЛУЖЕНІ ЛІКАРІ УКРАЇНИ 

Професор Авраменко О. І.
Доцент Андреєщев С. А.
Професор Анкін М. Л.
Професор Анохіна Г. А.
Професор Бережний В. В.
Доцент Біль Б. Н.
Професор Біляєва О.О.
Професор Бекетова Г. В.
Бондар М. В.
Член-кореспондент НАМН України, професор  Вдовиченко Ю. П.
Професор Владимиров О. А.
Професор Войтенко Г. М.
Доцент Гаврилюк О. В.
Доцент Гартовська І. Р.
Доцент Герасимова Т. В.
Професор Гетьман В. Г.
Професор Гойда Н. Г.
Професор Гончар О. А.
Асистент Гончарук Н. П.
Професор Дзюблик І. В. 
Професор Долженко М. М.
Професор Жук С. І.
Асистент Зачек Л. М.
Професор Зозуля А. І.
Доцент Єпанчінцева О. А.
Професор Іванов Д. Д.
Асистент Казмірчук А. П.
Член-кореспондент НАМН України, професор Камінський В. В.
Доцент Кіндрась І. Б.
Доцент Коноплянко Т. В.
Професор Корженевський Л. В.
Професор Корнацький В. М.
Доцент Короткоручко А. О.
Доцент Крижевський В. В.
Професор Кузнецов В. М.
Професор Лаврик А. С.
Асистент Майдан С. Б.
Професор Макаров А. В.
Доцент Марухно Ю.І.
Професор Мішиєв В. Д. 
Професор Мовчан О. С.
Доцент Муравський А. В.
Лікар Мушак С. О.
Професор Ничитайло М. Ю.
Професор Пілецький А. М. 
Доцент Піщиков В. А.
Професор Полінкевич Б. С.
Професор Поляченко Ю. В. 
Професор Попов В. А.
Член-кореспондент НАМН України, професор Проданчук М. Г.
Доцент Пруднікова А. П.
Доцент Радько В. І.
Професор Риков С. О.
Доцент Романюк Л. І.
Професор Рощин Г. Г.
Професор Сімонов С. С.
Професор Скрипченко Н. К.
Професор Слєпов О. К.
Професор Слонецький Б. І.
Доцент Строкань А.М. 
Професор Фелештинський Я. П.
Професор Чернишова Л. І.
Професор Швець Н. І.
Професор Шекера О. Г.
Доцент Шкоба Я. В.
Професор Шкорботун В. О. 
Професор Шуба Н. М. 

ЗАСЛУЖЕНІ ПРАЦІВНИКИ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Професор Апанасенко Г. Л.
Доцент Вернер О. М.
Доцент Вороненко С. Г.
Доцент Давидович О. В. 

ЗАСЛУЖЕНІ ПРАЦІВНИКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Доцент Бугро В. І.
Марчук С. С.
Професор Михальчук В. М. 

ЗАСЛУЖЕНІ ПРАЦІВНИКИ ФАРМАЦІЇ УКРАЇНИ 

Професор Ветютнева Н. О.
Професор Пономаренко М. С. 

ЗАСЛУЖЕНИЙ РАЦІОНАЛІЗАТОР УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

Професор Косаковський А. Л.  

ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ 

Професор Гусєва С. А.

ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК СРСР

Професор Мінцер О. П. 

НАГОРОДИ 

Орден „Ярослава Мудрого” V ступеня

Професор Зозуля І. С.,
Академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, професор Пиріг Л. А.,
Член-кореспондент НАМН України, професор Поліщук М. Є. 

Повний кавалер ордену „За заслуги”:

Академік НАМН України, професор  Вороненко Ю. В.
Академік НАМН України, професор Коваленко В. М.
Академік НАМН України, професор Фещенко Ю. І. 

„За заслуги” II ступеня

Професор Поліщук М. Є.
Професор Тронько М.Д.

„За заслуги” II ступеня та IIІ ступеня

Член-кореспондент НАМН України, професор Вдовиченко Ю. П.
Професор Загорій В. А.,
Професор Мінцер О. П.,
Професор Поляченко Ю. В.,
Член-кореспондент НАН та НАМН України, професор Сергієнко М. М. 
Академік НАМН України, Тронько М. Д.
                           

„За заслуги” IIІ ступеня

Доцент Біль Б. Н.
Професор Владимиров О. А.
Доцент Гульчій М. В.
Член-кореспондент НАМН України, професор Козявкін В. І.
Професор Корнацький В. М.
Професор М’ясоєдов Д. В.
Професор Павленко О. В.
Член-кореспондент НАМН України, професор Поліщук М. Є.
Професор Радзіховський А. П.
Професор Рощін Г. Г.
Доцент Руденко В. В.
Професор Тимофєєв О. О.
Академік НАМН України,  член – кореспондент НАН України, професор Тронько М. Д.
Професор Шкорботун В. О. 

 

Орден „Княгині Ольги” І ступеня

Професор Дрогомирецька М. С. 

 

Орден „Княгині Ольги” ІI ступеня

Професор Дрогомирецька М. С.

 

„Княгині Ольги” ІІІ ступеня

Професор Гойда Н. Г.

ПОЧЕСНІ ДОКТОРИ МЕДИЦИНИ ТА ПРОФЕСОРИ  ЗАРУБІЖНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

 Doctor Honoris Causa, Proffesor Honoris Causa

Професор Шекера О. Г. - почесний професор Киргизької Державної медичної академії ім. А. К. Ахунбаєва

ПОЧЕСНІ ДОКТОРИ МЕДИЦИНИ ТА ПРОФЕСОРИ НМАПО імені П. Л. ШУПИКА

 Doctor Honoris Causa, Proffesor Honoris Causa

Професор Теодор Хельбрюгге - професор університету Людвіга Максиміліана у Мюнхені (Німеччина),  академія реабілітації розвитку (Мюнхен) (Німеччина) – Почесний доктор медицини

Професор Альберт Шинцель - директор Інституту медичної генетики університету м. Цюриха (Швейцарія)
 - Почесний доктор медицини
Професор Ніколай Райнов- нейрохірургічна клініка Аугсбург (Німеччина) - Почесний доктор медицини
Професор Валькмар Гайдеке - нейрохірургічна клініка Аузбург (Німеччина) - Почесний доктор медицини
Реваз Ботчорішвілі – керівник Міжнародного центру ендоскопічної гінекології та хірургії
 міста Клермон-Ферран (Франція) - Почесний доктор медицини
Лауреат Альтернативної Нобелівської премії Джордж Вітулкас - директор міжнародної академії
 класичної гомеопатії (Греція) - Почесний професор
Професор Хубертус фон Фосс – директор Мюнхенського реабілітаційного центру (Німеччина)
 – Почесний професор
Професор Ктібор Стефан Вайс – приватна клініка (Австрія) – Почесний професор
Професор Тревор Гіббс - Королівський коледж лікарів загальної практики (Великобританія)
 - Почесний професор