Порядок проходження інтернатури

Завершальною формою підготовки випускників вищих медичних навчальних закладів є інтернатура, після якої присвоюється кваліфікація “лікар(провізор) - спеціаліст” з певного фаху. Без наявності такої кваліфікації фахівець не має права самостійної роботи на лікарських (провізорських) посадах.

Порядок проходження інтернатури визначається Постановою Кабінету Міністрів України N 96 від 27 лютого 1992 року і “Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України”, затвердженим Наказом МОЗ за України N 291 від 19 вересня 1996 року.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі за етапами:

- заочна частина – стажування на базах;

- очна частина – навчання на кафедрах системи післядипломної медичної підготовки; 

Навчання в інтернатурі розпочинається 1 серпня поточного року 

До очної частини інтернатури зараховуються випускники вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів наказами місцевих органів управління медичної (фармацевтичної) служб.

Підставою для зарахування до інтернатури є диплом, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом, довідка про право самостійного працевлаштування або контракт випускника з медичною (фармацевтичною) установою.

Під час проходження заочної частини інтернатури лікар(провізор) - інтерн повинен вести облік виконаної роботи у щоденнику та виконати 5 рефератів за відповідними темами.

Очна частина розпочинається у відповідності з графіком заїзду в залежності від спеціальності.

Умови прийому до інтернатури 2017 р., перелік спеціальностей, вартість навчання та форма онлайн-реєстрації