У книзі Лінди Дж. Морра Імас та Рея К. Ріста «Шлях до результатів планування та проведення ефективних оцінювань розвитку» йдеться про підготовку, планування та проведення ефективного оцінювання розвитку. Воно охоплює глибинні та складні сфери розвитку. Оцінка боротьби з бідністю, глобалізації та її впливу на бідних, наслідків глобального потепління для слабких країн, структурної нерівності світових фінансових систем, стратегій допомоги країнам, що пережили конфлікт, – ось лише декілька сфер, в яких оцінювання розвитку допомагає краще зрозуміти, як ми реагуємо на нагальні проблеми. У світі все гучніше лунають вимоги, що уряди та організації мають відповідально ставитися до наслідків своїх дій, бути чутливішими до потреб внутрішніх та зовнішніх зацікавлених осіб, а найбільше – щодо необхідності підвищення ефективності розвитку. В цьому контексті оцінювання стає ключовим інструментом для системного пошуку відповідей на запитання «що далі?». Тепер тим, хто працює в сфері розвитку, мало показувати, що вони щось роблять. вони мають доводити, що їхня праця є ефективною.

Книга Лінди Дж. Морра Імас та Рей К. Ріста «Шлях до результатів…» покликана посилити роль оцінювання розвитку як інструмента забезпечення інформованості під час розробки та впровадження як окремих політик та програм, так і систем управління в цілому. Оцінка може бути потужним інструментом державного управління, здатним покращити роботу урядів та організацій, а також досягнення ними результатів.

Переглянути в PDF

Видання також доступне у вигляді інтерактивного підручника на сайті http://www.worldbank.org/r2r