Завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги

  

МАТЮХА Лариса Федорівна - доктор медичних наук, професор.

В 1981 р. закінчила з відзнакою Одеський медичний інститут ім. М. І. Пирогова.

В 1982 р. – закінчила інтернатуру і до 1989 року працювала у шпитальному відділенні для інвалідів і учасників війни Київської обласної клінічної лікарні.

З 1989 по 1992 роки – клінічна ординатура, заочна аспірантура, під час якої захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Динаміка простагландинів плазми крові та синовіальної рідини на фоні комплексної терапії з застосуванням лазеротерапії у хворих на ревматоїдний артрит» 14.00.39 – «Ревматологія» Науковий консультант доктор медичних наук, професор Ганджа І. М., науковий керівник – доктор медичних наук, професор Бабиніна Л. Я. В 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні» 14.02.03 – «Соціальна медицина», 14.01.38 – «Загальна практика – сімейна медицина». Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Гойда Н. Г.

З 1992 р. по теперішній час працює в НМАПО імені П. Л. Шупика, спочатку на посаді асистента кафедри терапії-1, потім доцента цієї ж кафедри, яка в 1996 р. була переіменована в кафедру сімейної медицини.

З 2002 по 2013 рр – позаштатний спеціаліст зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» УОЗ Київської облдержадміністрації. З 2007 по 2017 роки – головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина».

З 2012 року – завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги.

Педагогічний стаж складає 26 років.

З 2000 року – президент асоціацій сімейних лікарів м. Києва та Київської обл.. З 2015 року – президент Української асоціації сімейної медицини.

Внесла великий вклад в становлення та розвиток сімейної медицини в Україні. Приймала участь в роботі багатьох міжнародних та всеукраїнських конгресів.

Напрямок наукової роботи — організація та управління первинною медичною допомогою на засадах сімейної медицини, належна лікарська практика, розвиток профілактичної складової в роботі сімейного лікаря. Внесла значний вклад в становлення та розвиток сімейної медицини в Україні, брала участь в розробці нормативно - правової бази щодо організації первинної медичної допомоги на державному рівні.

Головний Редактор періодичного спеціалізованого журналу «Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри».

Автор понад 230 наукових та науково-методичних робот, 15 монографій, 4 нововведень

Брала участь в розробці

1)   Проекту Закону України “Про Загальнодержавну програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року”, ухваленого 22.01.2010 р. за №1841-VІ.

2)  Проекту наказу Вищої атестаційної комісії України “Про затвердження змін до переліку спеціальностей, за якими проводять захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань” від 29.04.2010 р. №273 та постанови Вищої атестаційної комісії України щодо спеціальності загальна пратика-сімейна медицина “Про затвердження паспорта спеціальності «загальна практика-сімейна медицина»”  від 01.07.2010 р. № 53-09/5.

3)  Проекту “Програми економічних реформ на 2011-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

4)  Проекту Закону України “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги” від 07.07.2011 р. №3611.

5) Проекту  Закону України «Про організацію медичного обслуговування населення в Україні», поданого на розгляд Верховної Ради в квітні 2016 року № 4456.

На галузевому рівні при:

1)   розробці  проектів понад 20 наказів МОЗ України стосовно первинної медичної допомоги (2009-2016 рр.);

2)   розробці Формуляру лікарських засобів для надання первинної медико-санітарної допомоги та впровадженні регіонального формуляру: Регіональний формуляр лікарських засобів Харківської області / ред. кол. : І. М. Шурма, О. В. Галацан, Ю. В. Сороколат [та ін.] ; за ред. І. М. Шурми. – Х., 2011. – Вип. 1. – 72 с. (затверджено наказом ГУОЗ Харківської ОДА від 31.07.2011 р. №68);