Консультативна підтримка

Школа молодого науковця

Корисна інформація

Шлях до результатів планування та проведення ефективних оцінювань розвитку

Правила прийому на навчання

Наказ про затвердження розкладу занять аспірантів першого року навчання на 2018 рік

Розклад занять аспірантів очної денної форми навчання на 2018 рік

Розклад занять аспірантів очної вечірньої форми навчання на 2018 рік

Розклад занять аспірантів заочної форми навчання на 2018 рік

Наказ про затвердження розкладу занять для аспірантів (набору 2016 р.) на 2018 рік

Розклад занять аспірантів (набору 2016 р.) *очної денної форми навчання* на 2018 рік (III, IV семестри)

Розклад занять аспірантів (набору 2016 р.) *очної вечірньої форми навчання *на 2018 рік (III, IV семестри)

Розклад занять аспірантів (набору 2016 р.) *заочної форми навчання *на 2018 рік (III, IV семестри)

*ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ НМАПО ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА*

1. Освітньо-наукова програма 091 "Біологія"

2. Освітньо-наукова програма 221 "Стоматологія"

3. Освітньо-наукова програма 222 "Медицина"

4. Освітньо-наукова програма 224 "Технології медичної діагностики та
лікування"

5. Освітньо-наукова програма 226 "Фармація"

6. Освітньо-наукова програма 228 "Педіатрія"

7. Освітньо-наукова програма 229 "Громадське здоров'я"

Програми вступних іспитів в аспірантуру за спеціалізаціями:

ШКIРНI ТА ВЕНЕРИЧНI ХВОРОБИ

ХIРУРГIЯ

ФТИЗИАТРIЯ

УРОЛОГIЯ

ТРАВМАТОЛОГIЯ ТА ОРТОПЕДIЯ

ТЕХНОЛОГIЯ ЛIКIВ,ОРГАНIЗ.ФАРМ.СПРАВИ

СТОМАТОЛОГIЯ

СЕРЦЕВО-СУДИНА ХIРУРГIЯ

ПСИХIАТРIЯ

ПРОМЕНЕВА ДIАГНОСТИКА, ПРОМЕНЕВА ТЕРАПIЯ

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ

ОФТАЛ МОЛОГIЯ

ОНКОЛОГIЯ

НЕРВОВI ХВОРОБИ

НЕЙРОХIРУРГIЯ

МЕДИЧНА ТА БIОЛОГIЧНА IНФОРМАТИКА ТА КIБЕРНЕТИКА

МЕДИЧНА РЕАБIЛIТАЦIЯ, ФIЗIОТЕРАПIЯ ТА КУРОРТОЛОГIЯ

КЛIНIЧНА ЛАБОРАТ.ДIАГНОСТИКА

КАРДIОЛОГIЯ

ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СIМЕЙНА МЕДИЦИНА

ДИТЯЧА ХIРУРГIЯ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГIЯ

ВНУТРIШНI ХВОРОБИ

АКУШЕРСТВО ТА ГIНЕКОЛОГIЯ

IНФЕКЦIЙНI ХВОРОБИ

IНОЗЕМНА МОВА

IМУНОЛОГIЯ ТА АЛЕРГОЛОГIЯ