Інформація

про наявні вакантні посади педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

№ п/п

Вакантна посада  (із зазначенням назви структурного підрозділу – кафедри, факультету тощо)

У зв’язку з чим існує вакансія

Вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади

Орієнтовний перелік дисциплін, які має викладати – для пед. та наук.-пед. співробітників; орієнтовний напрям діяльності – для наукових співробітників

П.І.П., контактні телефони керівника структурного підрозділу (завідуючого кафедрою (відділенням), декана факультету тощо)

1.

0,25 посади доцента, 0,25 посади асистента – кафедра паліативної та хоспісної медициниІнституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика

звільнений сумісник, звільнений штатний працівник за власним бажанням

для доцента -наявність наукового ступеня – кандидата медичних наук, вченого звання – доцент, для асистента - наявність наукового ступеня – кандидата медичних наук

паліативна та хоспісна допомога хворим

Губський Ю. І. (тел. 254-38-10) – завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини, Шекера О. Г. (тел. 288-10-33; 288-10-34) – директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика

2.

0,25 посади доцента, 0,25 посади асистента – кафедра ортодонтії Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика

звільнені сумісники

для доцента -наявність наукового ступеня – кандидата медичних наук, вченого звання – доцент, для асистента - наявність наукового ступеня – кандидата медичних наук

ортодонтія в стоматології

Дрогомирецька М. С. (тел. 353-02-12) – завідувач кафедри ортодонтії, Павленко О. В. (тел. 482-08-52) – директор Інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика

3.

0,5 посади професора – кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії педіатричного факультету

звільнений сумісник

наявність наукового ступеня – доктора медичних наук, вченого звання - професор

дитяча анестезіологія і інтенсивна терапія

Біляєв А. В. (тел. 412-86-72) – завідувач кафедри дитячої нестезіології та інтенсивної терапії,  Шунько Є. Є. (тел. 205-49-08) – декан педіатричного факультету

4.

0,25 посади асистента – кафедра клінічної лабораторної діагностики факультету підвищення кваліфікації викладачів

звільнений сумісник

наявність наукового ступеня – кандидата медичних наук

клінічна лабораторна діагностика

Луньова Г. Г. (тел. 409-20-75) – завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики, Видоборець С. В. (тел. 205-49-96) – декан факультету підвищення кваліфікації викладачів

 

 

5.

0,25 посади доцента – кафедра радіології факультету підвищення кваліфікації викладачів

звільнений сумісник

 наявність наукового ступеня – кандидата медичних наук, вченого звання – доцент

радіологія в медицині

Мечев Д. С. (тел. 450-75-76)  - завідувач кафедри радіології, Видоборець С.В. (тел. 205-49-96)  – декан факультету підвищення кваліфікації викладачів

6.

0,25 посади доцента,

0,5 посади асистента – кафедра акушерства, гінекології та медицини плода Українського державного інституту репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика

звільнені сумісники

для доцента - наявність наукового ступеня – кандидата медичних наук, вченого звання – доцент, для асистента - наявність наукового ступеня – кандидата медичних наук

акушерство і гінекологія

Жук С. І. (тел. 460-54-50) – завідувач кафедри акушерства, гінекології та медицини плода, Суслікова Л.В. (тел. 206-73-10; 411-94-62)  - директор Українського державного інституту репродуктології

7.

0,25 посади професора – кафедра офтальмології хірургічного факультету

звільнений сумісник

для професора - наявність наукового ступеня – доктора медичних наук, вченого звання професор

офтальмологія

Риков С. О. (тел. 408-28-33) – завідувач кафедри офтольмології, Паламарчук В.І. (тел.432-24-52) – декан  хірургічного факультету

8.

0,25 посади професора, 0,5 посади доцента

кафедра медичної інформатики факультету підвищення кваліфікації викладачів

звільнені сумісники

для професора - наявність наукового ступеня – доктора медичних наук, вченого звання професор, для доцента - наявність наукового ступеня – кандидата медичних наук, вченого звання – доцент

 

медична інформатика

Мінцер О. П. (тел. 456-72-09) – завідувач кафедри медичної інформатики, Видоборець С.В. (тел 483-16-61) – декан факультету підвищення кваліфікації викладачів

9.

1  посада старшого наукового співробітника, 1,5 посади молодшого наукового співробітника – науковий відділ Державного навчально-науково-методичного центру паліативної та хоспісної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика

звільнені сумісники

для старшого наукового співробітника , науковий ступінь, досвід роботи не менше 3-х років, для молодшого наукового співробітника досвід роботи не менше 3-х років

виконання наукових робіт

«Вивчення існуючого стану та розробка організаційної моделі амбулаторного обслуговування паліативних пацієнтів в міський та сільській місцевості», «Клініко-фармакологічне дослідження застосування ад»ювантних лікарських засобів в паліативній та хоспісній медицині»

Керівник наукової роботи Губський Ю. І. (тел. 254-38-10), директор Державного навчально-науково- методичного центру паліативної та хоспісної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика

 

10.

1 посада наукового співробітника – науковий підрозділ кафедри торакальної хірургії та пульмонології хірургічного факультету

звільнені сумісники

для  наукового співробітника, науковий ступінь, досвід роботи не менше 3-х років

«Розробка нових методів діагностики та хірургічного лікування при захворюваннях та післятравматичних ускладнень органів грудної клітки з застосуванням новітніх технологій»

Керівники наукової роботи Гетьман В. Г., Макаров А. В., тел. 528-82-88