Print 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика = Coliection of scientific works of staff member of P. L. Shupyk NMAPE / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ: [б. в.], 1999. - Виходить щоквартально. - ISSN 2227-7404

НАДХОДЖЕННЯ: 

2013 22(1) 22(2) 22(3) 22(4)
2014 23(1) 23(2) 23(3) 23(4)

                         

Анкета – «Інформація для титульного файлу»
«Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика»

Рік заснування

1999

Тематика

Хірургія, терапія, педіатрія, стоматологія, фармація тощо (медичні науки – 30 спеціальностей; фармацевтичні - 3)

Реферативні бази даних: назва БД, назва видання БД, Інтернет-посилання

Україніка наукова,
Google Scholar http://scholar.google.com.ua/citations?
user=UevteVQAAAAJ&hl=ru

ISSN

2227-7404

Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія КВ №15863-4335Р від 09.11.2009 р.

Фахова реєстрація у ВАК України

1-05/1 від 10.02.2010 р.

Галузь науки

медичні, фармацевтичні науки

Періодичність

4 рази на рік

Мова видання

українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Головний редактор

академік НАМН України, професор Ю.В. Вороненко

Науковий редактор

д.мед. н., професор І.С. Зозуля

Відповідальний секретар

к.біол.н., с.наук.с. Р.І.Гош

Члени редколегії
(з розкриттям вчених звань)

М.Л. Анкін - д.мед.н., проф.; К.Д.Бабов - д.мед.н., проф.; Г.В.Бекетова - д.мед.н., проф.; В.В.Бережний - д.мед.н., проф.; О.О. Біляєва – д.мед.н., проф.; В.І. Біда - д.мед.н., проф.; П.І. Білінський – д.мед.н., проф.; О.І. Білогорцева - д.мед.н., проф.; проф.; Г.Ф. Білоклицька - д.мед.н., М.І.Борщевська - д.мед.н., проф.; Ю.П. Вдовиченко – член-кор. НАМНУ, проф.; Н.О. Ветютнева - д.мед.н., проф.; С.В. Видиборець - д.мед.н., проф.; О.А.Владимиров - д.мед.н., проф.; С.В. Возіанова - д.мед.н., проф.; А.П. Волоха – д.мед.н.; П.В. Волошин – д.мед.н., проф.;Ю.В. Вороненко – академік НАНМУ, проф.; Т.І. Гавриленко - д.мед.н., проф.;В.В. Гавура – д.мед.н., проф.; С.М. Гайдукова - д.мед.н., проф.; Н.Г. Гойда - д.мед.н., проф.; Ю.І. Головченко - д.мед.н., проф.; М.В. Голубчиков - д.мед.н., проф.; О.В. Голяновський - д.мед.н., проф.; О.А.Гончар - д.мед.н., проф.; Р.І. Гош – к.біол.н., с.наук.с.; Г.І. Герцен - д.мед.н., проф.; Є.Г. Гриневич - д.мед.н., проф.; О.М.Гриценко - д.мед.н., проф.; В.П.Губенко - д.мед.н., проф.; Ю.І. Губський – д.мед.н., проф.; С.А. Гусєва - д.мед.н., проф.; Л.Л. Давтян - д.мед.н., проф.; І.В. Дзюблик – д.мед.н., проф.; О.Я. Дзюблик - д.мед.н., проф.; І.М.Дикан - д.мед.н., проф.; М.О. Дрогомирецька – д.мед.н., проф.; М.М. Долженко – д.мед.н., проф.;О.В. Дунаєв - д.мед.н., проф.; О.К.Дудка - д.мед.н., проф.; О.І. Євтушенко - д.мед.н., проф.; А.І.Єна - д.мед.н., проф.; Г.Д. Жабоєдов – член-кор. НАМНУ, проф.; В.Й. Жарінов – д.мед.н., проф.;С.І. Жук - д.мед.н., проф.; В.А. Загорій – д.мед.н., проф.; В.Д. Захаричев - д.мед.н., проф.; І.С. Зозуля – д.мед.н., проф.; Ю.П. Зозуля - академік НАМНУ, проф.; О.П.Івахно - д.мед.н., проф.; В.К. Казимирко - д.мед.н., проф.; А.А.Калашніков - д.мед.н., проф.; Л.Д.Калюжна - д.мед.н., проф.; В.В. Камінський – член-кор. НАМНУ, проф.; Р.Л. Карагодіна - - д.мед.н., проф.; О.Є. Коваленко - д.мед.н., проф.; М.В. Каржал - д.мед.н., проф.; В.М. Коваленко - академік НАМН України, д.мед.н., проф.; Р.С. Коритнюк - д.мед.н., проф.; Г.П. Козинець - д.мед.н., проф.; В.І.Козявкін - д.мед.н., проф.; І.П.Козярін - д.мед.н., проф.; Ю.М. Кондратенко - д.мед.н., проф.; К.Л. Косяченко - д.мед.н., проф.; Б.П. Криштопа - д.мед.н., проф.; Л.В. Кузнецова - д.мед.н., проф.; В.М. Кузнецов - д.мед.н., проф.;Я.Ф.Кутасевич - д.мед.н., проф.; О.І.Літус - д.мед.н., проф.; Г.І. Лисенко - д.мед.н., проф.;Г.Г. Луньова - д.мед.н., проф.; В.І. Мамчич - д.мед.н., проф.; Б.М. Маньковський – член-кор. НАМН У, проф.; Т.В.Марушко - д.мед.н., проф.; Ю.В.Марушко - д.мед.н., проф.; Л.Ф. Матюха - д.мед.н.; В.Є.Медведев - д.мед.н., проф.; В.П. Мельнікова – д.мед.н., проф.; Д.С.Мечев - д.мед.н., проф.; В.Д. Мішалов - д.мед.н., проф.; В.Д. Мішиєв - д.мед.н., проф.; Б.В. Михайличенко - д.мед.н., проф.; О.С. Мовчан – д.мед.н., проф.; Н.К. Мурашко – д.мед.н., проф.; В.Г. Мясніков – д.мед.н., проф.;Д.В. Мясоєдов – д.мед.н., проф.; С.Д. Мясоєдов - д.мед.н., проф.; І.О.Олійник - д.мед.н., проф.; О.М.Охотнікова - д.мед.н., проф.; О.В. Павленко - д.мед.н., проф.; О.М.Пархоменко - д.мед.н., проф.; В.А. Піщиков - д.мед.н., проф.; А.М. Пилецький - д.мед.н., проф.; Г.Я. Пилягіна - д.мед.н., проф.; Є.Г. Педаченко - член.-кор. НАМНУ, проф.; М.Є. Поліщук - член.-кор. НАМНУ, проф.; Н.С.Полька - д.мед.н., проф.; В.А. Попов - д.мед.н., проф.; М.С. Пономаренко - д.мед.н., проф.; М.Г.Проданчук – член-кор. НАМНУ, проф.; А.П. Радзіховський - д.мед.н., проф.; О.А. Радомський – д.ме.д.н., проф.; С.О. Риков - д.мед.н., проф.; Н.О. Савичук – д.мед.н., проф.; Д.В. Самарін – д.мед.н.; І.З.Самосюк - д.мед.н., проф.; В.П. Сільченко - д.мед.н., проф.; Л.А. Сивак - д.мед.н., проф.;  М.М. Сергієнко - член.-кор. НАМНУ, проф.; А.М. Сергієнко – д.мед.н., проф.; Р.Л. Скрипнік – д.мед.н., проф.; Г.О. Слабкий - д.мед.н., проф.; В.І. Смоланка - д.мед.н., проф.; Ю.М.Соколов - д.мед.н., проф.; Б.В. Сорокін - д.мед.н., проф.; Л.А. Стаднюк - д.мед.н., проф.; В.І.Степаненко - д.мед.н., проф.; Л.В. Суслікова - д.мед.н., доц.; Р.К. Тащієв - д.мед.н., проф.; О.О. Тимофєєв - д.мед.н., проф.; О.В. Ткаченко - д.мед.н., проф.; Ю.І. Фещенко - д.мед.н., проф.; О.В. Филипчук - д.мед.н., проф.; Я.П. Фелештинський – д.мед.н., проф.; Н.В. Харченко - член.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф.;В.І. Цимбалюк – академік НАМНУ, проф.; Л.І. Чернишова – д.мед.н., проф.; А.П. Чуприков - д.мед.н., проф.; І.П.Шмакова - д.мед.н., проф.; Н.І. Швець - д.мед.н., проф.; Н.М. Шуба - д.мед.н., проф.; Є.Є.Шунько - д.мед.н., проф.;Ю.П. Шупик - д.мед.н., проф.; О.В.Щербіна - д.мед.н., проф.; О.М. Юзько - д.мед.н., проф.

Адреса редакції

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

Телефон

440-61-92

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!

Редакційна колегія „Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика” запрошує фахівців медичної та фармацевтичної науки прийняти участь у комплектуванні „Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика” випуск 24, який планується видати у вересні-жовтні 2015 року.

„Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика” атестовано Вищою атестаційною комісією України як фахове видання з медичної (з 30 спеціальностей) та фармацевтичної (з 3 спеціальностей) наук. Збірник включено до реєстру бази наукометричних видань Google Scholar.

До розгляду приймаються статті, що містять оригінальні і неопубліковані раніше матеріали як українською, російською, так і англійською мовами: проблемні роботи та огляди загальним обсягом до 15 сторінок, оригінальні - до 8 сторінок.

Наукові статті надсилаються з супровідним листом від установи, рецензією (з підписом і печаткою) та експертним висновком про дозвіл статті до друку. Підпис керівника затверджується печаткою. В кінці статті має бути ПІБ (повністю), підписи авторів, вчена ступінь, вчене звання, посада, дата подачі статті, робоча адреса та обов’язково контактні телефони. Клінічні та експериментальні статті повинні мати певну структуру: УДК, прізвище та ініціали авторів, назва, установа, резюме укр. мовою; вступ (обов’язково вказати мету дослідження), матеріал і методи дослідження, результати та їх обговорення, висновки (в кінці останнього приводиться перспектива подальшого розвитку наукового дослідження), література (приводяться посилання за останні 5 років, оформлена згідно ДСТу). Після літератури розміщують резюме російською та англійською мовами з прізвищами авторів, назвою роботи та установами. Резюме на 3-х мовах має бути складено згідно структури статті: вступ – 1-2 речення; мета; матеріали і методи – коротко, лаконічно; результати і висновки – основне з включенням статистичних даних; кожне резюме має бути не менше 2/3 аркуша А4. Список літературних посилань оформляється за відповідними ДСТУ. В оригінальних роботах цитують не більше 10, а в оглядових до 30 джерел. В статтях дозволяється приводити не більше 3 рисунків та 3 таблиць.

Друкується стаття через 1,5 інтервали з полями 2,5 см зліва, справа – 1,5 см; знизу та зверху – 2,0 см; шрифт розміром 14. Мова українська, для іноземців – російська, англійська. Рукописи подаються на папері в 2 примірниках та на диску (дискета не приймається), текстовий формат MS Word for Windows.

Наукові праці приймають до 10 квітня 2015 року.

З питань подання статей звертатись до к.біол.н., с.н.с. Гош Р.І. 440-61-92.

Адреси для листування: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .